Meniu Închide

CEMED 2020

Proiectul 3.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2020 (Cod CNFIS-FDI-2020-0139) este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași în perioada 1.04-18.12.2020.Proiectul este co-finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională 2020, domeniul 5: ”Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academic”, având un buget de 320.000 lei.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, prin creşterea gradului de conştientizare a comunităţii academice privind deontologia şi etica academică precum şi întărirea semnificaţiei instrumentelor etice în vederea creşterii calităţii actului didactic şi de cercetare la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi.