Meniu Închide

Reţeaua naţională universitară

Reţeua națională universitară a fost constituită în cadrul proiectului 2.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice-CEMED2019, Domeniul 5 – Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice, cofinanţat din Fondul de Dezvoltare Instituţională 2019, Beneficiar – Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T, Popa” din Iași.

Scopul rețelei naționale universitare este promovarea, diseminarea și implementarea principiilor și bunelor practici de etică şi integritate academică.


Parteneri


Rolurile rețelei

1. Promovarea, diseminarea și implementarea principiilor și bunelor practici în domeniul eticii și integrității academice;
2. Prevenirea şi soluţionarea situaţiilor de încălcare a normelor de conduită morală şi profesională, precum şi a abaterilor de la bunele practici în activitatea didactică și de cercetare în cadrul comunităţii academice.

Obiectivele colaborării

a) formarea unei reţele naţionale de universități cu scopul promovării, diseminării și implementării principiilor și bunelor practici de etică şi deontologie academică;
b) dezvoltarea unui cadru propice pentru schimb de informaţii şi de bune practici între studenţii/cercetatorii/cadrele didactice din cadrul instituţiilor partenere;
c) organizarea de evenimente ştiinţifice cu rolul de sprijinire şi diseminare a principiilor și bunelor practici de etică şi integritate academică;
d) utilizarea instrumentelor tehnice de verificare a plagiatului în scopul creşterii performanţelor didactice şi de cercetare din mediul universitar românesc;
e) facilitarea schimbului de experiență între universitățile partenere în domeniul eticii și integrității academice ;
f) creşterea calităţii activității didactice şi de cercetare în universitățile partenere prin promovarea, diseminarea și implementarea principiilor și bunelor practici de etică şi deontologie academică;
g) intensificarea colaborării între universitățile partenere în domeniul eticii și integrității academice.