Meniu Închide

Program – Cemed 2020

- JOI, 26 NOIEMBRIE 2020 -

9.00-9.30 - Deschiderea conferinței
Prof. univ. dr. Viorel Scripcariu- Rectorul UMF ”Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Monica Hăncianu- Directorul IOSUD, UMF ”Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ. dr. Beatrice Gabriela Ioan- Director proiect „3.0. Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice - CEMED2020”

9.30- 11.15 - Sesiunea I
Moderatori:  Elena Toader, Bogdan Popoveniuc

Standard și standardizare – semnificații pentru cercetarea științifică din domeniul medical
Elena Toader

Contribuția și importanța standardelor universale în procesul de cercetare al studiilor doctorale
Abdulazis Turan

Obstacole structurale în calea eticii cercetărilor doctorale
Bogdan Popoveniuc

Posibile erori și soluționări în cercetarea științifică fundamentală
Ana Maria Dumitrescu, Roxana Gabriela Cobzaru, Manuela Ciocoiu, Ioan Gotcă,
Alexandra Cristina Rusu, Anca Sava

Rolul comisiilor de etică în reglementarea studiilor doctorale
Marcel Alexandru Găină, Alexandra Boloș, Roxana Chiriță, Cristinel Ștefănescu

Cercetarea științifică în pandemie- provocări și tendințe
Liliana Luca, Anamaria Ciubară

11.15-11.30 - Pauză

11.30-13.30 - Sesiunea II
Moderatori: Monica Hăncianu, Rodica Gramma 

Moralitatea actului medical – oglinda bioetică a calității în cercetarea medicală
Andreea Luiza Palamaru, Elena Toader

Influența comorbidităților asupra duratei de spitalizare la persoanele vârstnice cu depresie
Fabiola Sârbu, Anamaria Ciubară

Influența perioadei de urgență asupra prezentărilor în camera de gardă la persoanele cu tulburări legate de alcool
Mihai Terpan, Anamaria Ciubară

Tulburările de limbaj cu etiologie neprecizată - o actualizare a protocoalelor de diagnostic și intervenție
Ovidiu Cristian Tudoreanu

Sindromul Kounis – o componentă alergică a infarctului miocardic acut
Cosmina Alina Moscu, Anamaria Ciubară

Acțiunea farmacologică a moxonidinei și rilmenidinei asupra receptorilor imidazolinici
Gabriela Rusu-Zota, Otilia Obadă, Corina Alexandra Brînza, Oana Mădălina Manole, Victorița Șorodoc

13.30-14.30 Pauză

14.30-16.30 - Sesiunea III
Moderatori: Maria Aluaș, Veronica Mocanu

Aspecte etice și bariere metodologice în cercetarea pe pacienți la finalul vieții
Gema Bacoanu, Liliana Crucianu, Mihaela Boancă, Vladimir Poroch, Beatrice Gabriela Ioan

Studii calitative în îngrijirile medicale pe final de viață:  aspecte etice
Adriana Paladi, Rodica Gramma

Cercetarea violenței împotriva personalului medical – de la idee la practică
Roxana Elena Rusu, Beatrice Gabriela Ioan

Cercetarea calitativă a stresului social experimental
Ioan Gotcă, Beatrice Gabriela Ioan, Veronica Mocanu

Aspecte etice în cercetarea pe fragmente de țesut uman prelevate autopsic
Andreea Alexandra Hleșcu, Beatrice Gabriela Ioan, Cornelia Amalinei

Importanța prelevării și cercetării țesuturilor oculare umane
Iustina Silvia Cretu Silvestru, Veronica Mocanu

- VINERI, 27 NOIEMBRIE 2020 -

9.00-11.00- Sesiunea IV
Moderatori: Irina Draga Căruntu, Ana Maria Ciubară

Bune practici aplicate în cercetarea pe material histologic arhivat
Bianca Mariana Manole, Iulian Prutianu, Simona-Eliza Giușcă, Cornelia Amalinei, Irina-Draga Căruntu

Biobăncile în medicina dentară: considerații etice privind implicarea participanților în cercetare
Samuel Matei, Ondine Lucaciu, Maria Aluaș

Provocări în recrutarea participanţilor la cercetarea calitativă
Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan

Consideraţii etice privind inducerea experimentală a stresului la copii şi adolescenţi
Andrada Druică, Veronica Mocanu

Provocări etice în implicarea pacienților în studii clinice
Elena Andreea Birlescu, Beatrice Gabriela Ioan

Compatibilitatea drepturilor consumatorilor cu drepturile pacienților în cadrul serviciilor medicale
Ciochina Elena

11.00-11.15 – Pauză

11.15-13.15 - Sesiunea V
Moderatori: Cristina Dimitriu, Cătălin Gabriel Dumitraş

Valoare și utilitate în cercetarea științifică
Siminiceanu Irina

Inovare în domeniul mecanismelor de prehensiune ale brațelor robotice industrial
Păduraru Emilian, Cătălin-Gabriel Dumitraș

Cercetare in domeniul imprimarii 3d pentru domeniul medical: de la idee la brevet de invenție
Lucian Petru Păvăloi, Cătălin Gabriel Dumitraş

Proza scurtă a lui Dumitru Țepeneag – un labirint oniric
Iuliana Oică

Protecţia socială/ economia socială şi realitatea conflictuală din economie
Mihaela Tomaziu- Todosia, Felicia- Cătălina Răcoare (Apetroi), Iuliana- Claudia Mihalache

Etica și integritatea academică. Provocările cercetării academice în revoluția digitală a secolului XXI
Alexandra Ungureanu

13.15-14.15 - Pauză

14.15- 16.00 - Sesiunea VI
Moderatori: Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Beatrice Gabriela Ioan

Etica academică între responsabilitatea morală și aplicabilitatea juridică
Tudor Winzinger, Elena Toader

Educația pentru cercetare - profilul cercetătorului
Dan Milici

Etică și co-autorat în cercetarea academică. Principii, practici, dileme etice și recomandări
Daniela-Tatiana Agheorghiesei, Alexandru Țugui, Ion Copoeru

Provocările mentoratului în spiritul integrității în diseminarea rezultatelor cercetării
Sorana D. Bolboacă

Este încurajată publicarea rezultatelor negative? Exemplul cercetării medicale.
Alina Georgiana Cozma, Maria Aluaș, Sorana D. Bolboacă