Meniu Închide

Instrucțiuni redactare lucrări extenso

Lucrările in extenso vor fi redactate în limba română, format A4, Times New Roman, font 12, spațiu de 1.

Structura lucrării:

 1. Lucrarea va avea minim 5 și maxim 15 pagini;
 2. Titlu: maxim 80 de caractere fără spații, bold, majuscule;
 3. Autorii: nume și prenume (bold+italic); în footnote pe prima pagină autorii sunt rugați să menționeze: profesia, titlul științific, afilierea instituțională, precum și datele de contact (e-mail, adresă poștală) ale autorului corespondent;
 4. Rezumat: maxim 300 de cuvinte;
 5. Cuvinte cheie: 2-6;
 6. Referințele bibliografice vor fi trecute la finalul lucrării și citate în text conform stilului APA, ediția a 7-a. Disponibil la https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
 7. Tabelele, graficele, fotografiile vor fi numerotate cu numerale arabe; graficele trebuie să fie însoțite de o legendă concisă.

Trimiterea manuscrisului pentru publicarea în volumul conferinței ”Standarde și bune practici în cercetarea doctorală” implică următoarele:

 1. Manuscrisul a fost aprobat de toți autorii;
 2. Lucrarea nu a fost publicată și nici nu a fost trimisă spre publicare către o revistă, volum etc.;
 3. Autorii acceptă transferarea dreptului de copyright către Editura ”Gr.T.Popa” Iași;
 4. Autorii își asumă întreaga responsabilitate privind respectarea normelor de etică și integritate în cercetare și publicarea lucrărilor științifice.