Meniu Închide

CEMED 2019

2.0.Calitate în educaţie prin cunoaşterea şi respectarea deontologiei şi eticii academice – CEMED2019

Buget total al proiectului: 287.156,00 lei, 233.500,00 lei (81,31% din valoarea totala a proiectului) reprezintă finanțarea FDI 2019 și 53.656,00 (18.68 % din valoarea solicitata de laFDI) contribuția proprie a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Obiectiv general
Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, respectarea deontologiei şi eticii academice prin dezvoltarea de practici şi mecanisme de aplicare a normelor de conduită morală şi profesională în activitatea didactică şi de cercetare din UMF Iaşi.

Indicatorii proiectului corelati cu rezultatele activitatilor
Informarea comunităţii academice (studenti,cadre didactice, cercetători) din UMF Iaşi cu privire la verificarea lucrărilor de specialitate şi asigurarea respectării principiilor etice şi deontologice.
Crearea unei reţele de instituţii publice şi private care să evidenţieze importanţa îmbunătăţirii constante a sistemelor tehnice şi metodologice de respectare a normelor şi regulilor de concepere, scriere şi publicare a lucrărilor ştiinţifice,în scopul creşterii performanţelor didactice şi academice.
Implementarea de măsuri practice în scopul prevenirii riscurilor de suspiciuni de conduită ştiinţifică necorespunzătoare şi sancţionarea comportamentelor non-academice.

Președinții conferinței:
Prof. univ.dr. Viorel Scripcariu, Rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
Prof. univ.dr. Beatrice Gabriela Ioan – director de proiect

Comitetul de organizare al conferinței:
Prof. univ.dr. Beatrice Gabriela Ioan
Prof. univ.dr. Draga Irina Căruntu
Prof. univ.dr. Elena Toader
Prof. univ.dr. Veronica Mocanu
Conf. univ. dr. Liviu Oprea
Conf. univ.dr. Cristina Dimitriu
Conf. univ. dr. Dinu Claudia Elena
Lect. univ. dr. Crețu Ioana
Lect. univ. dr. Cozmei Radu-Mihai
Șef lucr.de. Simona Eliza Giușcă
Asist. univ.dr. Bianca Hanganu
Abalașei Diana Elena
Voloșeniuc Tudor
Năstase Nicoleta
Ganea Nicoleta